yapıp-ettiklerimiz

*** Tematik sergiler düzenliyor, fanzin çıkarıyor, söyleşiler yapıyoruz; ha bi de radyo programlarına katıldığımız oluyor… aslında televizyona bile çıkmışlığımız var…

* aşağıya indikçe yapıp-ettiklerimize göz gezdirebilirsiniz:

/// KITSCHEN@Cermodern HUB ART SPACE

21.01.14 / 01.03.14

poster2

CerModern’in yeni güncel sanat alanı HUB Sanat Mekan, altıncı sergisinde Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi’nin “Müphem , Sarhoş, Köpek” sergisine ev sahipliği yapıyor.21.01.2014-01.03.2014 tarihleri arasında görülebilecek olan sergi, yakın dönem siyasi belleğimiz üzerine farklı sanat disiplinlerinden bir araya gelen başkentli sanatçıların gözünden izleyiciye aktarılıyor.* BASIN BÜLTENİSanat eseri olarak ele alınmış bir mermer parçası üzerinde yer alan bir çatlak politik midir? Ya da tek bir nota politik olabilir mi? Sanatsal üretim ister istemez, içinde bulunduğu sosyal hayatın izlerini taşır ve her iz tarihe düşülen politik bir hamle olarak elbette okunabilir. Bu anlamlarıyla sanatsal üretim, pekala politiktir diyebiliriz. Peki, sanatçı açısından bakıldığında; “Politik sanatçı” tanımlaması anlam olarak doğru mudur? Hayır. Çünkü her sanatçı, ister istemez politik olarak bir tarafta durur; yani her sanatçı zaten politiktir.Ancak, politik olmakla, politik meseleleri doğrudan dert edinmek arasında bir fark olduğunu düşünebiliriz. Bu anlamda bazı işler, sanatçılar ve sergiler politik olmanın ötesinde, politik olmayı doğrudan amaçlarlar.“Müphem, Sarhoş, Köpek!” başlıklı sergi de politik olmayı hedefler.

Sergi üç metafor üzerinden ilerler: Bunlar, ‘Müphem, Sarhoş ve Köpek’ kelimeleridir. Bu üç kelime bu coğrafyada yaşanan yakın dönem siyasi hayatını mercek altına alır ve alt göndermeleri yakın dönem siyasi deneyimlerimize, pratiklerimize yöneliktir. Sergi, bu tema çerçevesinde yaşanan tüm tartışmaları belleğimizde taze tutmak ve bu tartışmaları ileriye dönük dip dalgaları olabilmesini sağlamayı amaçlamakla beraber, farklı sanat inisiyatiflerinden katılımcıları, akademik kökenli ya da serbest çalışan sanatçıları da bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Çünkü, bize göre; “Müşterek belleğimiz olduğuna inandığımız yakın dönem siyasi deneyimlerimiz ve pratiklerimiz bizlere birlikte hareket etmenin, bütünleşmenin, ortak haklarımızı birlikte aramanın ve paylaşmanın önemini hatırlattı.”
Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi

Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi tarafından teması belirlenen ve derlenen sergi, HUB Sanat Mekan’da 21.01.2014 tarihinde verilecek olan açılış kokteylinin ardından, 01.03.2014 tarihine kadar görülebilecektir.

Katılan Sanatçılar: Alper Aydın / Baran Çağinli / İlker Çelen / Serkan Demir / Erdal Duman / Fırat Engin / Elif Varol Ergen / Engin Esen / Şinasi Güneş / Bora Gürdaş / Aslı Işıksal / Mustafa İlhan / Ekin Kılıç / Deniz Cemal Koşar / Sılacan Köseler / Umay Yılmaz Kutay / Aykut Öz / Seval Şener / Ali Şentürk / Erinç Ulusoy

Adres: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Türkiye
T: 0 312 310 00 00 /144
F: 0 312 310 10 00
W: http://cermodern.org/

 

/// KITSCHEN@Torun .  “WHATEVER I AM NOT AN ARTIST”

14.12.12 / 05.01.13

Kitschen-WHATEVER-poster-003

kitschen-whateverimnotanartist copy

“WHATEVER I’M NOT AN ARTIST!”

-Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi-

‘Whatever I’m not an artist!’ tümcesi 2008 yılında Akdeniz ve Avrupa birliği ülkelerinden, tamamı sanat dışında profesyonlara sahip ve daha önce plastik malzemeyle hiç tanışmamış katılımcılardan oluşan bir tasarım çalıştayında ortaya atıldı.

Katılımcılar kendilerine verilen bir günlük süre içinde yabancı oldukları bir alanda üretim yapmaya teşvik edildiler, doğal olarak primitif  limitleri olabildiğince zorlanmış öte yandan çok farklı bakış açıları ve deneyimler barındıran üretimler ve çizimler ortaya çıktı.

Çalışmalarla ilgili kritik verilen yoğun tartışma süreçlerinin sonunda Lübnan’lı bir öğrenci, bir çok denemeden sonra küçük bir kağıda anlamsız bir biçim karalayarak altına yine el yazısı harflerle ‘Whatever I’m not an artist!’ sloganını yazdı.

Buna bir slogan denebilirdi; çünkü altında umutsuz bir dışavurum ve yüksek sesli bir söylem bulunmaktaydı. Bu slogan aslında sanatçı olmamanın getirdiği anlık bir ferahlık, herkesin uğraşı olabilecek herhangi bir mesleğe sığınma çabası ve zaten yapamamanın verdiği sorumluluk duygusundan kaçıştı…

Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi de, “Whatever I’m not an artist!” söylemi üzerinden hareket ederek günümüzdeki sanatçı algısını, sanatçının ne’liğini, kimliğini, etkinliğini, alanını, sınırlarını ve kapsayıcılığını gerçekleştirecekleri sergi ile farklı disiplinlerde üretilmiş işler üzerinden tartışmaya açıyor.

Sergi, söylemin anlamsal olarak yarattığı eleştiri mekanizmasını devre dışı bırakabilme özelliğine sığınarak kendisine geniş ve rahat bir yapıp etme alanı yaratırken, diğer yandan da söylemin doğurduğu yeni bir önermenin sorumluluk ve yükünü taşımaktadır. Bu ironik durum, serginin merkez odağını oluşturmakta ve anlamın sınırlarını zorlamaktadır.

Fırat Engin, Ekin Kılıç ve Elif Varol Ergen’ den oluşan Kitschen Güncel Sanat inisiyatifinin sergisi, “Torun”da 14 Aralık / 5 Ocak arasında görülebilecektir.

Adres: Ballıbaba Sokak No: 52 Küçükesat \ Ankara

http://torun-web.com

/// KITSCHEN@Galeri Kara . “Kapalıyız / Closed”

17.12.10-17.01.11 tarihleri arasında Galeri Kara’da düzenlenen “Kapalıyız/Closed” başlıklı sergimiz:

Kapalı sözcüğü anlam olarak; açık karşıtı, geçilmez durumda olan, çalışma süresi sona ermiş, müphem, bulutlu, karanlık, gizli, saklı, içe dönük, dış çevreyle ilişkisi olmayan olarak dilimizde tanımlanır.  “Kapalıyız” başlıklı sergide, bu anlamlara karşılık gelen bir tür içe dönüş haline vurgu yapmakla birlikte,  bu kavram altında birleşen sanatçıların, toplum karşısında  “dışlanan” sanatçının yalnızlaşma süreçlerini kapsamaktadır.

Özellikle Türkiye gibi coğrafyalarda, içe dönüş – kapalı olma hali tüm şiddetiyle yaşanmakta, günümüzde sanat – sanatçı tüm uğraşılarına rağmen iletişimsiz kalmaktadır. Topluma nüfus etme  eğilimleri her zaman bir tür kapanışla sonlanmakta sanat ve sanatçının bilinçle dışa açılma hali anlamsız ve değersiz kalmaktadır. Bu bağlam üzerinden kurgulanan “kapalıyız” sergisi açık karşıtı olan kapalılığı kabullenme durumu değil, tam tersine bir tür direniş özelliği taşımaktadır. Bu direniş; dış çevre ile ilişkisi olsun ya da olmasın, bulutlu ve karanlık bir kapalılık halinin, gizli saklı müphem bir durumun ötesine geçerek bir tür içe dönüş refleksi ile kendi başına varlığını temsil etme direncini göstermektedir.
Fırat Engin
“Bu bir Kitschen etkinliğidir.”
Katılan Sanatçılar: Zeynep Aran / Guido Casaretto / Fırat Engin / Elif Varol Ergen / Şinasi Güneş / Aslı Işıksal / Ekin Kılıç / Ardan Özmenoğlu / Esra Sağlık / Seval Şener / Erinç Ulusoy.

sergiden görüntüler;

 

/// 05.01.11 tarihinde Galeri Kara’da “Kapalıyız/Closed” başlıklı bir söyleşi düzenlenmiştir.

söyleşiden görüntüler;