“Müphem, Sarhoş, Köpek !”

poster2

(For English Please Scroll)

 

CerModern’in yeni güncel sanat alanı HUB Sanat Mekan, altıncı sergisinde Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi’nin “Müphem , Sarhoş, Köpek” sergisine ev sahipliği yapıyor.21.01.2014-01.03.2014 tarihleri arasında görülebilecek olan sergi, yakın dönem siyasi belleğimiz üzerine farklı sanat disiplinlerinden bir araya gelen başkentli sanatçıların gözünden izleyiciye aktarılıyor.

 

* BASIN BÜLTENİ
Sanat eseri olarak ele alınmış bir mermer parçası üzerinde yer alan bir çatlak politik midir? Ya da tek bir nota politik olabilir mi? Sanatsal üretim ister istemez, içinde bulunduğu sosyal hayatın izlerini taşır ve her iz tarihe düşülen politik bir hamle olarak elbette okunabilir. Bu anlamlarıyla sanatsal üretim, pekala politiktir diyebiliriz. Peki, sanatçı açısından bakıldığında; “Politik sanatçı” tanımlaması anlam olarak doğru mudur? Hayır. Çünkü her sanatçı, ister istemez politik olarak bir tarafta durur; yani her sanatçı zaten politiktir.Ancak, politik olmakla, politik meseleleri doğrudan dert edinmek arasında bir fark olduğunu düşünebiliriz. Bu anlamda bazı işler, sanatçılar ve sergiler politik olmanın ötesinde, politik olmayı doğrudan amaçlarlar.“Müphem, Sarhoş, Köpek!” başlıklı sergi de politik olmayı hedefler.Sergi üç metafor üzerinden ilerler: Bunlar, ‘Müphem, Sarhoş ve Köpek’ kelimeleridir. Bu üç kelime bu coğrafyada yaşanan yakın dönem siyasi hayatını mercek altına alır ve alt göndermeleri yakın dönem siyasi deneyimlerimize, pratiklerimize yöneliktir. Sergi, bu tema çerçevesinde yaşanan tüm tartışmaları belleğimizde taze tutmak ve bu tartışmaları ileriye dönük dip dalgaları olabilmesini sağlamayı amaçlamakla beraber, farklı sanat inisiyatiflerinden katılımcıları, akademik kökenli ya da serbest çalışan sanatçıları da bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Çünkü, bize göre; “Müşterek belleğimiz olduğuna inandığımız yakın dönem siyasi deneyimlerimiz ve pratiklerimiz bizlere birlikte hareket etmenin, bütünleşmenin, ortak haklarımızı birlikte aramanın ve paylaşmanın önemini hatırlattı.”
Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi

Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi tarafından teması belirlenen ve derlenen sergi, HUB Sanat Mekan’da 21.01.2014 tarihinde verilecek olan açılış kokteylinin ardından, 01.03.2014 tarihine kadar görülebilecektir.

Katılan Sanatçılar: Alper Aydın / Baran Çağinli / İlker Çelen / Serkan Demir / Erdal Duman / Fırat Engin / Elif Varol Ergen / Engin Esen / Şinasi Güneş / Bora Gürdaş / Aslı Işıksal / Mustafa İlhan / Ekin Kılıç / Deniz Cemal Koşar / Sılacan Köseler / Umay Yılmaz Kutay / Aykut Öz / Seval Şener / Ali Şentürk / Erinç Ulusoy

Adres: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Türkiye
T: 0 312 310 00 00 /144
F: 0 312 310 10 00
W: http://cermodern.org/

“Ambiguous, Drunk, Dog!”

New current art space HUB Art Space of CerModern, in its sixth exhibiton is hosting “Ambiguous, Drunk, Dog” exhibition of

Kitschen Contemporary Art Initiative.

In the exhibition which can be seen between the dates 21.01.2014-01.03.2014 the recent period political memory is being transferred to the visitors by the eyes of the artists of the capital which are gathered together from various disciplines.

* PRESS RELEASE

Is a crack on a piece of marble which has been considered as an art work political? Or can a single musical note be political? Artistic production is necessarily bears the trace of the social life it is involved and of course each trace can be read as a political move in history. Artistic production in this sense is indeed political. When considered from artist’s point of view; is “Political artist” definition right as a meaning? No. Because each artist necessarily takes a stand politically, thus each artist is already political.

However, we can think that there is a difference between to be political and to occupy oneself directly in political issues. In this sense, some works, artists and exhibitions directly target to be political beyond being political.

The exhibition entitled as “Ambiguous, Drunk, Dog!” also targets to be political.

Exhibition proceeds over three metaphors: These are the words of “Ambiguous, Drunk and Dog”. These three words hold the recent political life of this geography under a microscope and their sub-references are directed to our recent political experiences, practices. Although the exhibition aims to keep all the discussions fresh under this subject and to ensure that these discussions to be the deep waves of the future, it  also targets to gather the participators from various art initiatives and artists with academic origin or those who work individually together. Because, according to us; “Our recent political experiences and practices that we believe that they are our common memory, reminded us the importance of acting collectively, integration, claiming our rights together and sharing.”

Kitschen Contemporary Art Initiative

The exhibition of which the theme was determined and compiled by Kitschen Contemporary Art Initiative, can be visited after the opening cocktail to be held in HUB Art Space on 21.01.2014 until 01.03.2014.

Participating Artists: Alper Aydın / Baran Çağinli / İlker Çelen / Serkan Demir / Erdal Duman / Fırat Engin / Elif Varol Ergen / Engin Esen / Şinasi Güneş / Bora Gürdaş / Aslı Işıksal / Mustafa İlhan / Ekin Kılıç / Deniz Cemal Koşar / Sılacan Köseler / Umay Yılmaz Kutay / Aykut Öz / Seval Şener / Ali Şentürk / Erinç Ulusoy

Address: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Turkey

T: 0 312 310 00 00 /144
F: 0 312 310 10 00

W: http://cermodern.org

e-mail: funda.karadag@cermodern.org

%d blogcu bunu beğendi: